Schade

Een schadegeval komt altijd op het verkeerde moment. En wanneer u ermee te maken krijgt, gaat de aandacht vooral uit naar een oplossing voor het probleem. Verlies dus liever niet te veel kostbare tijd en energie met de aangifte van het schadegeval. SWIS Insurances maakt het u makkelijk schade aan te geven zodat u geen kostbare tijd of energie verspilt.

 

Schade Informatie

Als verzekeringstussenpersoon staat SWIS Insurance naast u in geval van schade. Ontevredenheid van verzekerden heeft zeer dikwijls te maken met de manier van schaderegeling.

  • SWIS Insurance hanteert een persoonlijke aanpak bij schade. Aan de hand van de ingewonnen inlichtingen bepaalt SWIS Insurance samen met u welke stappen moeten ondernomen worden.
  • Na aangifte bij de maatschappij zorgt SWIS Insurance voor het aanstellen van een expert.
  • Indien mogelijk, dan regelt SWIS Insurance een rechtstreekse vergoeding aan de hersteller.

 

Onze dienstverlening stopt niet bij een zorgeloze en correcte schadevergoeding. Een schadegeval of een ongeval betekent meer dan alleen financieel verlies. Er is ook de administratieve rompslomp, juridische vragen en problemen, enz….

SWIS Insurance zorgt ervoor. Verzekeren is meer dan louter een geldkwestie.


Hieronder vind U een lijst van nuttige telefoonnummers in geval van schade.

 

 

Telefoonnummers

 
Allianz  +322/773.61.04 
AXA bijstand 078/15 00 02 of 02/550.05.55 
Carglass 0800/13 636 
Dela noodnummer +32 3/231 55 35 
DKV Assistance+32 2/230.31.32 
Europ Assistance +32 2/533.75.75 
Inter Partner Assistance +32 3/203.85.11 
Fidea +32 2/550.04.00 
AG Insurance Auto 078/15.30.00 / buitenland +32 2/250.49.50 
AG Insurance Top Bijstand 0800/55.505 / buitenland +32 78/055.505 
AG Insurance Home Team 078/15.30.23  
AG Care Hospitalisatie 078/15.02.44  
Generali FIRST ASSISTANCE   +322/533.79.39 
Baloise StandBy  Baloise bijstand: +32 3 870 95 70 
PNP bijstand 078.15.01.82 
Vivium +32 2 406 30 00

 

Noodnummers

 
Politie101
Ambulance / Brandweer112
Antigif Centrum070 /245 245
Brandwonden Centra02/268 62 00
Card Stop070/344 344
Child focus116000   - +32 2/475 44 99 (buiten België)
Civiele bescherming050/81 58 41 
De Vlaamse infolijn1700 
Rode Kruis-Vlaanderen105
Teleblok0800/13 14 4 
Vlaamse wegentelefoon0800/122 66
Wachtdiensten (apothekers).     0903/99 000 
Zelfmoord preventie1813

 

 

Adviezen in geval van schade

Licht onmiddellijk uw makelaar in.

Wanneer iemand (een derde) u materiële of lichamelijke schade berokkent of wanneer uw belangen door een geschil bedreigd of geschaad zijn, licht dan zo snel mogelijk uw verzekeringsmakelaar in.

Doe dit ook wanneer een tegenpartij u naar aanleiding van een schade of geschil aanspreekt. Wacht niet tot u voor de rechtbank gedagvaard wordt. Volgens onze verzekeringswetgeving verjaart uw recht op rechtsbijstand na 3 jaar. M.a.w. indien u niet binnen de 3 jaar uw schade of geschil meldt, dan kunt u niet meer terugvallen op de dekkingen van uw rechtsbijstandpolis.

Vandaar het belang uw makelaar steeds onmiddellijk in te lichten.Beschouw als schadegeval of geschil iedere conflictsituatie waarvoor u in rechtsbijstand verzekerd bent en waarvan u redelijkerwijze kunt weten dat het vroeg of laat in een rechtszaak kan uitmonden. Het heeft geen enkel belang of de derde of de tegenpartij op dat moment al dan niet gekend is.

Indien u bijvoorbeeld het slachtoffer van een diefstal bent, dan moet u de diefstal niet enkel snel aan de politie, maar ook aan uw makelaar melden. Hij zal onmiddellijk uw verzekeraar en Euromex op de hoogte brengen. Wacht dus zeker niet met het melden van de diefstal tot de daders gevonden zijn of voor de rechtbank moeten verschijnen.

Beschrijf kort en duidelijk de problematiek.

Uw makelaar is uitstekend geplaatst om u nader te informeren in welke mate u op uw rechtsbijstandpolis beroep kunt doen. Hij zal u prima adviseren en direct actie ondernemen om samen voluit uw belangen te verdedigen.

Geef hem een korte en duidelijke beschrijving van de problematiek. Bezorg hem alle documenten die nuttig kunnen zijn bij de behandeling van uw dossier, alsook bij de beoordeling van de schade of het geschil.

 

Welke documenten zijn nuttig?

  • Attest m.b.t. de neerlegging van de klacht bij de politie;
  • Foto’s van de schade aan uw roerende of onroerende goederen;
  • Prijsbestek van uw hersteller: autodealer, aannemer, loodgieter;
  • Een kopie van de briefwisseling en e-mails tussen u en de tegenpartij;
  • Naam en adres van de tegenpartij;
  • Een kopie van de ingebrekestelling die de tegenpartij u stuurde.

Opteer eerst voor een minnelijke regeling.

 

Wenst u een advocaat onder de arm te nemen, raadpleeg dan eerst uw makelaar.

Het recht op de tussenkomst van een advocaat is beperkt tot de gerechtelijke fase van de geschillenbeslechting.

In een eerste fase staat een gespecialiseerd team ter beschikking om uw belangen optimaal te verdedigen. Dit team weet vaak in uw belang een zaak snel en efficiënt te regelen zonder de tussenkomst van een rechtbank.

Het is dus zeker niet steeds nodig een advocaat in te schakelen of te procederen. Integendeel, hhet overgrote gedeelte van de geschillen worden minnelijk opgelost. Zo wordt vermeden dat uw dossier in de gerechtelijke file belandt.

Vraag uw makelaar advies over keuze van advocaat.

 

Uiteraard zijn er ook dossiers die enkel gerechtelijk kunnen beslecht worden.

In dit geval heeft u het recht om zelf een advocaat te kiezen. Voor een particulier is dit moeilijk. Zonder praktische ervaring moet hij immers uit 15.000 Belgische advocaten een geschikte raadsman kiezen.

Indien u zelf geen kennis of ervaring heeft, dan helpt uw makelaar u graag uw recht op vrije keuze van advocaat verstandig in te vullen.

 

SWIS INSURANCE

S.W.I.S. BV

Appelmansstraat 24

2018 Antwerpen

KBO: 0836.437.631

FSMA: 109552 - A

+32 (0)3 337 33 28

[email protected]

DONKEYCOMM