Disclaimer – Juridische Informatie

Deze website wordt beheerd door “DonkeyComm” voor S.W.I.S. BV erkend onder FSMA toelating: 109552-A met ondernemingsnummer: BE0836437631 hierna genoemd S.W.I.S. BV en heeft tot doel de bezoeker ervan informatie te verstrekken over de diensten die wij – S.W.I.S. BV – aanbieden als onafhankelijk verzekeringstussenpersoon. De inhoud ervan wordt in samenwerking met allerlei partners geproduceerd. De informatie op deze website heeft niet het verstrekken van advies als doel, met inbegrip van het financieel, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies.Voor nog meer precieze informatie nodigen wij u uit zich tot ons kantoor te wenden. De verstrekte informatie zal pas een aanbod uitmaken, indien dit uitdrukkelijk wordt bedongen en vermeld. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. S.W.I.S. BV geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op deze website of de websites waarnaar zij een link leggen of de betrouwbaarheid of de eerbaarheid van hun bronnen. S.W.I.S. BV kan voor schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, webpagina’s en publicaties op deze website, of via het gebruik van interactieve toepassingen, alleen aansprakelijk gesteld worden in geval van opzet of zware fout. De informatie, webpagina’s, publicaties en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan DonkeyComm of S.W.I.S. BV . Zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van DonkeyComm & S.W.I.S. BV is het niet toegelaten de informatie en dit materiaal te verspreiden, te reproduceren, te verkopen, of over te dragen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen. De dienst- en productinformatie die S.W.I.S. BV verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn. De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan S.W.I.S. BV hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden. Voor onze dienstverlening is ons kantoor afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. Daarom is het belangrijk dat u ons juiste en volledige informatie aanlevert. Wanneer u ons kantoor onjuiste of onvolledige informatie bezorgt, kan S.W.I.S. BV niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan. Deze website richt zich enkel tot Belgische ingezetenen. De website en al zijn gevolgen zijn beheerst door het Belgische recht. Enkel de Belgische rechtsmachten zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil m.b.t. de website, zijn inhoud en zijn gevolgen.Deze website wordt beheerd door “DonkeyComm” voor S.W.I.S. BV erkend onder FSMA toelating: 109552-A met ondernemingsnummer: BE0836437631 hierna genoemd S.W.I.S. BV en heeft tot doel de bezoeker ervan informatie te verstrekken over de diensten die wij – S.W.I.S. BV – aanbieden als onafhankelijk verzekeringstussenpersoon. De inhoud ervan wordt in samenwerking met allerlei partners geproduceerd.

De informatie op deze website heeft niet het verstrekken van advies als doel, met inbegrip van het financieel, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies.Voor nog meer precieze informatie nodigen wij u uit zich tot ons kantoor te wenden. De verstrekte informatie zal pas een aanbod uitmaken, indien dit uitdrukkelijk wordt bedongen en vermeld.

De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. S.W.I.S. BV geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op deze website of de websites waarnaar zij een link leggen of de betrouwbaarheid of de eerbaarheid van hun bronnen.

S.W.I.S. BV kan voor schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, webpagina’s en publicaties op deze website, of via het gebruik van interactieve toepassingen, alleen aansprakelijk gesteld worden in geval van opzet of zware fout.

De informatie, webpagina’s, publicaties en gegevens op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan DonkeyComm of S.W.I.S. BV . Zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van DonkeyComm & S.W.I.S. BV is het niet toegelaten de informatie en dit materiaal te verspreiden, te reproduceren, te verkopen, of over te dragen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen.

De dienst- en productinformatie die S.W.I.S. BV verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn.

De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan S.W.I.S. BV hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden. Voor onze dienstverlening is ons kantoor afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. Daarom is het belangrijk dat u ons juiste en volledige informatie aanlevert. Wanneer u ons kantoor onjuiste of onvolledige informatie bezorgt, kan S.W.I.S. BV niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan.

Deze website richt zich enkel tot Belgische ingezetenen. De website en al zijn gevolgen zijn beheerst door het Belgische recht. Enkel de Belgische rechtsmachten zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil m.b.t. de website, zijn inhoud en zijn gevolgen.

SWIS INSURANCE

S.W.I.S. BV

Appelmansstraat 24

2018 Antwerpen

KBO: 0836.437.631

FSMA: 109552 - A

+32 (0)3 337 33 28

[email protected]

DONKEYCOMM