Contact

S.W.I.S. BV

Appelmansstraat 24

2018 Antwerpen

KBO: 0836.437.631

FSMA: 109552 - A

+32 (0)3 337 33 28

[email protected]

Openingsuren:

Maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u00.

Op uw verzoek komen wij graag tot bij u.

SWIS Insurance ingeschreven als verzekeringsmakelaar onder het nummer 0836.437.631 in het register van verzekeringstussenpersonen, bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel met erkenningsnummer 109552-A. U kan onze gegevens dan ook terugvinden op de website van het FSMA op www.fsma.be

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen VZW in 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02 547 58 71 - fax 02 547 59 75 - [email protected] - www.ombudsman.as

DONKEYCOMM