Nuttige links

Onderstaand kan u een aantal nuttige links vinden. 

Belastingsportaal Vlaanderen 

Hier vindt u allerhande info met betrekkingen tot de belastingen die u dient te betalen. (onroerende voorheffing, verkeersbelasting,...) 

DIV Kantoren

Adressen en contactgegevens van de loketten

Bpost -> waar is mijn nummerplaat?

Volg op waar uw nieuwe nummerplaat zich bevindt.

 Notaris.be 

Op deze website vindt u wettelijke bepalingen op gebied van huren en kopen, samenwonen, huwen en ondernemen

Card Stop 

op card stop staan de te nemen stappen voor het blokkeren van uw kaarten bij diefstal of verlies. 

Assuralia 

De website van de beroepsverening van verzekeringsondernemingen geeft wat meer inzicht in de verzekeringswereld op zich. U kan er ook een aantal nuttige artikels en checklists vinden.

Ombudsman verzekeringen

Voor het onderzoek en de behandeling van geschillen tussen u als klant en een verzekeringstussenpersoon komt de ombudsman verzekeringen tussenbeide. 

Het Belgisch instituut van veiligheidscoördinatoren verenigt professionelen van Veiligheids- en Gezondheidscoördinatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. 
bib-co.com

Het Vias institute heeft als doel de verkeersveiligheid te verbeteren, samen met de mobiliteit en de maatschappelijke veiligheid. 
vias.be

Het FSMA (de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) staat in voor het toezicht op de Belgische financiële markten en ondernemingen. 
fsma.be

De databank van rechtspersonen bevat de verwijzingen naar publicaties van ondernemingen vanaf 1/1/1983, en van verenigingen vanaf 1/7/2003. 
ejustice.just.fgov.be/tsv/

De fiscale gegevensbank van de Federale overheidsdienst financiën. 
fisconet.fgov.be

De Kruispuntbank Ondernemingen toont de publieke gegevens van alle in de KBO ingeschreven geregistreerde entiteiten en alle vestigingseenheden. 
kbopub.economie.fgov.be/kbopub/

Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen beschermt het sociaal statuut van zelfstandige ondernemers. 
rsvz.be

De Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid 
socialsecurity.belgium.be

Wegcode.be heeft als doel de regelgeving met betrekking tot het wegverkeer duidelijk en leesbaar weer te geven. 
wegcode.be

 

Het Belgisch Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (BGWF) is een vereniging opgericht in 1957 om rekening te houden met de wettelijke verplichtingen inzake het vergoeden van schade veroorzaakt door motorrijtuigen. 
fcgb-bgwf.be

SWIS INSURANCE

S.W.I.S. BV

Appelmansstraat 24

2018 Antwerpen

KBO: 0836.437.631

FSMA: 109552 - A

+32 (0)3 337 33 28

[email protected]

DONKEYCOMM